Toyota Biên Hoà | Trang thông tin chính thức của Toyota Biên Hoà

TÌM HIỂU VỀ TNGA

Hệ thống Hybrid của động cơ 1.8 cấu tạo và hoạt động như thế nào?