Giấy phép môi trường là một chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường đang bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. Việc có được giấy phép môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và bảo vệ môi trường hiệu quả.

Vì những yếu tố trên Toyota Biên Hòa và CN đã cố gắn hoàn thành tốt các tiêu chuẩn của  để có được Giấy Phép Môi Trường và luôn tuân thủ theo pháp luật.

Hãy cùng Toyota Biên Hòa góp phần bảo vệ môi trường vì một ngày mai tưởi sáng hơn.

TBH-BDTBH